สรุปการอบรมโครงการ “การประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

สรุปการอบรมโครงการ “การประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ระหว่างวันที่ 10 – 13 พ.ย. 53 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยนริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจณบุรี

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

    คลังเก็บ

    หมวดหมู่

    Meta