อบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของบริษัท HP

ปัจจุบันบริษัทฮิวเลตแพ็คการ์ด (HP)มีเทคโนโลยีการพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในสำนักงาน มาสาธิตการใช้งาน โดยมีเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาใหม่คือ ระบบเน็ตเวิร์ค/ไร้สาย , เทคโนโลยีการพิมพ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น , เทคโนโลยีหัวอ่านที่ไวต่อการรับแสงและสามารถสแกนวัตถุ 3 Əࠃ竗䔸ΰ㈑璐Љontent i檘Ɗ檘Ɗ䀋更￿톸䀡更￿䥀怒￿㔐陜퀀￿ᴲ탋￿ᾠ3++S++Ȇ %9b%e0%b8%a3⣔壟暐힠���ﴴ￿дﴴ￿ˌ(ŀ抈@#६애Ɖ孈淤子淤᫺瘀⧼Ɛ裦६
變ﱘItemlueƐ岔淤᫺瘀⥸Ɛ⥘諏먲櫓䪮६ꕾ६�櫘ꓮ६Ɛ變ﱘ랖櫓಄ﱠx�櫘ꓮ६隲Wꕾ६証ĵ靖ﱠ﫸霈W﬘ﱌ霫W﬘ﲌﱠx霪W㉘Ɔ䷩璐䶽璐﫞໭Item璐烎A뜀ܳবAﲄ﫞໭烎A烎A뜀ܳবAᩴ潬ﲄﲄ烎A﫞໭烎A뜀ܳবAﲄﱀ倄ܳ봏A঩洏倄ܳﰑ烎A㉘Ɔ璏﫢Ѐ么ࠋ﫤￾￿ﱀ齃縉᭸潬縉韈痿Љ䕄ΰ￿￿䌪६ﬨ频痿x鿤ƕﰰ﫤⥴Ɛᩄﬨꋔΰ瑉浥慖畬eƐ୔רּ୔ꋔΰ潃湵t盰仼璝⬳盰ƀ8Ơͼ഑洏齷璐ඁ洏ꀩ璐ﯠ盭﫞໭䶽璐烎A띠ܳবAﰰﲄﰔ烎A烎A띠ܳবAﰰቲ䀀￿䠞@#㐤ܵ+ꀀ䀂耀㿿ꐀ밁렁됁䀴䀀숀�䀵숀�쨀䀵鰀쐀저밀䀴⭐陜+S++ﰰবAﮈﯠ䶽璐#Ȗ ﮈ+ቲ䀀䠞@#㐤ܵ+ᾠ￿ꀀ䀂耀㿿ꐀ밁렁됁䀴䀀숀�䀵숀�쨀䀵鰀쐀저밀䀴ontent insideƏࠃ￿휁𢡄ࠀ䀋更￿톸䀡更￿䥀怒￿㔐陜퀀￿ᴲ탋﫠ࠀȎ즜͝++﨨ڤ璝﫠蝤ڵ璝￿￿Ȏ䈸ƇȎ즜͝점͜臭ڤ璝ꕾ६蝤ڵ璝￿￿￿￿䈸Ƈ䈸Ƈ점͜￿﫠￿￿￿￿﫪￿￿ﯴ櫘￿￿᮱璐ﯾ櫘￿￿ꕾõ潚Ȁ戴Ḷ璐䈸Ƈࠀ﫠￿￿ﯴ櫘￿￿﫬﬜뛿櫓퐜璚﫠￿￿ﯴ櫘뜓櫓x�櫘ꓮ६頲WהּО顇WValu﫠אּꕾ६ﱠ﫠﫬ﰴ餀Wﱠﲌ ﳼﭔ㹳痾⍄癄ްގްގﱨﱨﮌ㤿痾@0￿￿ﱨꓼܷ䗆@湺@ቴ@ꓸܷ酺@￿￿︘५५嵭櫒欂६ᔇ櫒५ﯜ廼櫒५欎६嵥櫒ﳼᙧ櫒欎६ﰐꓺ६嵭櫒ﱘᙧ櫒ꓺ६ﰬ㨃痾ꕾ६ﲌ ﱘﱘﲌﳼﱰ鲆Bﳼ鲋Bﱰꕾ६ﱸ馘Bﱠﳼxﲌﲌ駰Bﱸ럐ܲﱠx︠x︈ﳼxﲘx︠ﲤx︠