สรุปผลการประชุมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2554

ณ ห้องประชุมจะนะ บริษัท ทรานส์ไทย มาเลยเซีย(ประเทศไทย)จำกัด
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

hp03Nov2011