สรุปผลการประชุึม การจัดทำแผนสื่อสารกรมอนามัย 4 ปี

สรุปผลการประชุึม การจัดทำแผนสื่อสารกรมอนามัย 4 ปี

ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2554 ณ โรงแรมฟูรามา จอมเีทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

hp06MAY2011

สรุปผลการประชุมเรื่อง “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยการจัดการความรู้”

สรุปผลการประชุมเรื่อง “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยการจัดการความรู้”

ในวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2553  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ

06JAN2011

ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ

ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ

ระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2553  ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

6Jan2011