สรุปการประชุมการพัฒนาห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงบาลในเขตภาคใต้

สรุปการประชุมการพัฒนาห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงบาลในเขตภาคใต้

วันที่ 30-31 มีนาคม 2554

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

12APR2011