สรุปผลการประชุมบทบาทศูนย์วิชาการระดับเขตในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

ระหว่างวันที่ 29 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2555

ณ สะเมิงรีสอร์ท อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

sp6aug2012 (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

สรุปผลการประชุมโครงการรณรงค์ส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2555

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

ht6aug2012 (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)