สรุปผลการประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยะลา 4ปี (2557-2560)

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2555

ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูรา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

sp9july2012 (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)