สรุปผลการประชุม สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมอนามัย

ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2557

ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอส์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม

รายละเอียด