สรุปการไปราชการโครงการ”ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ”

สรุปการไปราชการโครงการ”ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ”

เมื่อวันที่ 2-3 ธ.ค. 53  ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย

mng8Dec10

สรุปการอบรมโครงการ “การประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

สรุปการอบรมโครงการ “การประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ระหว่างวันที่ 10 – 13 พ.ย. 53 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยนริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจณบุรี

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จค้ำประกัน

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จค้ำประกัน

mng27Dec10

สรุปผลการประชุมเรื่อง”การพัฒนาประสิทธิภาพระบบตรวจสอบภายใน”ประจำปี2554 ระหว่างวันที่ 3-5กุมภาพันธ์ 2554

สรุปผลการประชุมเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบตรวจสอบภายใน” ประจำปีงบประมาณ 2554 ในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

Əࠃ竗䔸ΰ㈑璐Љtent/upl檘Ɗ檘Ɗࣹ￿䢀㣕￿᪣탇￿ᾠ3++S++Ȇ 0%b9%89%e0%b⣔壟暐힠���ﴴ￿дﴴ￿ˌ(ŀ抈@#६애Ɖ孈淤子淤᫺瘀⧼Ɛ裦६
變ﱘItemlueƐ岔淤᫺瘀⥸Ɛ⥘諏먲櫓䪮६ꕾ६�櫘ꓮ६Ɛ變ﱘ랖櫓ᜀﱠx�櫘ꓮ६隲Wꕾ६証ĵ靖ﱠ﫸霈W﬘ﱌ霫W﬘ﲌﱠx霪W㉘Ɔ䷩璐䶽璐﫞໭Item璐烎A붠ܳবAﲄ﫞໭烎A烎A붠ܳবAᩴ潬ﲄﲄ烎A﫞໭烎A붠ܳবAﲄﱀ儜ܳ봏A঩洏儜ܳﰑ烎A㉘Ɔ璏﫢Ѐ么ࠋ﫤￾￿ﱀ齃縉᭸潬縉韈痿Љ䕄ΰ￿￿䌪६ﬨ频痿x鿤ƕﰰ﫤⥴Ɛᩄﬨꋔΰ瑉浥慖畬eƐ୔רּ୔ꋔΰ潃湵t盰仼璝⬳盰ƀ8Ơͼ഑洏齷璐ඁ洏ꀩ璐ﯠ盭﫞໭䶽璐烎AꓠܳবAﰰﲄﰔ烎A烎AꓠܳবAﰰቲ䀀￿䠞@#㎜ܵ+䞬竡긔㿻ꀀ䀂䞬竡긔㿻耀㿿툀��䀵䀀숀�䀵숀�쨀䀵鰀저밀쐀䀴⭐陜+S++ﰰবAﮈﯠ䶽璐#Ȗ ﮈ+ቲ䀀䠞@#㎜ܵ+ᾠ￿䞬竡긔㿻ꀀ䀂䞬竡긔㿻耀㿿툀��䀵䀀숀�䀵숀�쨀䀵鰀저밀쐀䀴tent/uploads/201￿휁𢡄ࠀࣹ￿䢀㣕￿᪣탇﫠ࠀȎ즜͝++﨨ڤ璝﫠蝤ڵ璝￿￿Ȏ䈸ƇȎ즜͝점͜臭ڤ璝ꕾ६蝤ڵ璝￿￿￿￿䈸Ƈ䈸Ƈ점͜￿﫠￿￿￿￿﫪￿￿ﯴ櫘￿￿᮱璐ﯾ櫘￿￿ꕾõ潚Ȁ戴Ḷ璐䈸Ƈࠀ﫠￿￿ﯴ櫘￿￿﫬﬜뛿櫓퐜璚﫠￿￿ﯴ櫘뜓櫓x�櫘ꓮ६頲WהּО顇WValu﫠אּꕾ६ﱠ﫠﫬ﰴ餀Wﱠﲌ ﳼﭔ㹳痾⍄癄ްގްގﱨﱨﮌ㤿痾@0￿￿ﱨꐤܷ䗆@湺@ቴ@ꐠܷ酺@￿￿︘५५嵭櫒欂६ᔇ櫒५ﯜ廼櫒५欎६嵥櫒ﳼᙧ櫒欎६ﰐꓺ६嵭櫒ﱘᙧ櫒ꓺ६ﰬ㨃痾ꕾ६ﲌ ﱘﱘﲌﳼﱰ鲆Bﳼ鲋Bﱰꕾ६ﱸ馘Bﱠﳼxﲌﲌ駰Bﱸ럐ܲﱠx︠x︈ﳼxﲘx︠ﲤx︠︼x︠ꐘܷ젠x 䌪६ 裦६ 䌪६ ꕾ६ 䌪६ 裦६ཬƋ儜ܳ 䌪६ 裦६ ꓖ६ꎌ१髴ܷ 䌪६ ￿ ￿꾰ܲﺈﺌ魀̋뿴࠘值ܳﺔ昃{ﹼﺈ﹈朵{ﺔﺜ柬{ﺔﺴ෕럌Ӏ눐̌�R첐̌̐魀̋ࢾﻬⰛEﺨⰺEﻬﺴⱹEﻬﻀⳗEﻬﻴ⳶Eﻬ⚀Ӎ㖨׭ﺄ෕ﻴĘ<䳫Th䴙T<츐̔Ā츐̔ー㻨TǨⵋꏲɁȝ勴ĸ䈆Tt䈐Tーシ䉉Tー勴ĸ츐̔フ瞹ĵ翽ᅩ枴@フリ醟璝翽ᅵ꣋目翽ѡ洏翽㜠陜퀀￿ᄂ¦ꪵ盲卥᯹↓ꢡ目￿￿盭疼ĵ翽捁硴 ㌌Ü 4żᨦʘDˠɠ熺ՀJ֌̞䥛ⵙࢬ2࣠̀㋎௠Bత̶忈㡐ཛྷ^ྼͨՄ넨ጤV፼Θ ìżᗐᝌޠỬຌ⵸̔れ˜ㄤÌㇰð ㋠( ㌈獓摈,Œᖘ,^^$8C:\Windows\WinSxs\ᨦĜDŤɠ熺τJА̞䥛ⵙܰ2ݤ̀㋎੤Bન̶忈㡐෠^เͨՄ넨ᆨVሀΘMicrosoft.Windows.SystemCompatiblelČǐ,˜擃䭕齋ǎ¸̊Microsoft.Windows.SystemCompatible,processorArchitecture=”x86″,publicKeyToken=”6595b64144ccf1df”,type=”win32″,version=”6.0.9600.16384″System Default Contextx86_microsoft.windows.systemcompatible_6595b64144ccf1df_6.0.9600.16384_none_b190d936bdca3c10Microsoft.Windows.IsolationAutomationlĄѼúր䬁齋ǎ°ټMicrosoft.Windows.IsolationAutomation,processorArchitecture=”x86″,publicKeyToken=”6595b64144ccf1df”,type=”win32″,version=”1.0.0.0″C:\Windows\WinSxS\

การอบรมโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยใช้บำเหน็จตกทอดค้ำประกัน

การอบรมโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยใช้บำเหน็จตกทอดค้ำประกัน

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

    คลังเก็บ

    หมวดหมู่

    Meta