ระบบการจัดการ IT ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

แจ้งปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ยืมอุปกรณ์ IT
ระบบครุภัณฑ์ IT

IT Deprartment : HPC 12 YALA