Up

ประชาสัมพันธ์ กพร.

สรุปผลประเมินตัวชี้วัด กพร.60
เอกสารการประชุม 14-16 ก.ค.2560
คู่มือแบบรายงานการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
แบบรายงานการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 
 
Powered by Phoca Download

Who's Online

We have 26 guests and no members online