หมวด ข้อมูลข่าวสารราชการ

สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาตร์และพัฒนากำลังคน ชั้น2 อาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

Tell No. 0-7321-2862 . 0-7321-4200  Fax.  0-7321-3747

Website: http://hpc12.anamai.moph.go.th/ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Who's Online

We have 58 guests and no members online