หมวด ข้อมูลข่าวสารราชการ

Up

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปประจำเดือนธันวาคม
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปประจำเดือนพฤศจิกายน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ไตรมาส1 ปี2562
สรุปผลจัดซื้อจ้าง(งบลงทุนปี 2562) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
สรุปผลจัดซื้อจ้าง(งบลงทุนปี 2562) ประจำเดือนตุลาคม 2561
สรุปผลจัดซื้อจ้างในรอบเดือนตุลาคม
สรุปผลจัดซื้อจ้างงบประมาณ ปี 61 (เงินบำรุง) ระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค. 2561
สรุปผลจัดซื้อจ้างงบประมาณ ปี 61 (เงิน งปม.) ระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ค. 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ2561 รอบที่2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ2561 รอบที่ 2
การปฏิบัติการจัดซื้อจ้างจ้าง(งบลงทุน ปี61)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2559
 
 
Powered by Phoca Download

Who's Online

We have 53 guests and no members online