หมวด ข้อมูลข่าวสารราชการ

Up

การเปิดเผยราคากลาง

ราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์
ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และรางระบายน้ำฝน
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย)
ราคากลางซ่อมแซมฝาผนังห้องน้ำและท่อน้ำทิ้ง
ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์
ราคากลางเครื่องวัดบิลลิลูบินในทารกแรกเกิด
ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ราคากลาง เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก
ราคากลาง จ้างพิมพ์ใบสั่งยา, OPD CART,แฟ้ม และใบ NEWBORN
ราคากลาง วัสดุการแพทย์
ปรับปรุงหลังคาพื้นดาดฟ้าอาคารสำนักงาน
ปรับปรุงหลังคาตึกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ราคากลาง วัสดุการแพทย์
ราคากลาง เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก
ราคากลาง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
ราคากลาง เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 
 
Powered by Phoca Download

Who's Online

We have 11 guests and no members online