หมวด ข้อมูลข่าวสารราชการ

Up

การเปิดเผยราคากลาง

ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 ส.ค.2017
ราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ราคากลาง ซื้อวัสดุแต่งกาย
ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 08ส.ค.2017
ราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ยา 02ส.ค.2017
ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 ก.ค.2560
ราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ยา
ราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์
ราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์
ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และรางระบายน้ำฝน
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย)
ราคากลางซ่อมแซมฝาผนังห้องน้ำและท่อน้ำทิ้ง
ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์
ราคากลางเครื่องวัดบิลลิลูบินในทารกแรกเกิด
ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ราคากลาง เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก
 
 
Powered by Phoca Download

Who's Online

We have 3 guests and no members online