หมวด ข้อมูลข่าวสารราชการ

Up

การเปิดเผยราคากลาง

ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ชุดเครื่องเสียง) 17 ก.ย. 2561
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (27 ส.ค. 2561)
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (25ก.ค.2561)
ราคากลาง ปรับปรุงห้องน้ำ (23 ก.ค.2561)
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (17 ก.ค.2561)
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (25 พ.ค. 2561)
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (24 พ.ค. 2561)
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ (24 พ.ค. 2561)
ราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (23 พ.ค. 2561)
ราคากลาง ซื้อครุภณฑ์การแพทย์ กล้องโทรศัทน์วงจรปิด (21 พ.ค. 2561)
ราคากลาง ซื้อครุภณฑ์การแพทย์ ติดตั้งOutlet pipeline (17 พ.ค. 2561)
ราคากลาง ซื้อครุภณฑ์การแพทย์ ชุดทดสอบสมรรภาพ (17 พ.ค. 2561)
ราคากลาง ซื้อครุภณฑ์การแพทย์ (16 พ.ค. 2561)
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(15พ.ค.2561)
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(18เม.ย.2561)
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(04 เม.ย.2561)
ราคากลาง ซื้อครุภณฑ์การแพทย์(เครื่องเตียงคลอดไฟฟ้า) 19มี.ค.2018
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(19 มี.ค.2018)
ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วันที่ 7 มีนาคม 2561)
ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26 ก.พ. 2018
 
 
Powered by Phoca Download

Who's Online

We have 57 guests and no members online