หมวด ข้อมูลข่าวสารราชการ

Up

การเปิดเผยราคากลาง

ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องระบบจำลองการคลอดและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงพร้อมอุปกรณ์) 19 ม.ค. 2018
ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 ม.ค. 2018
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 04 ม.ค. 2018
ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 ธ.ค. 2017
ราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ 12 ธ.ค. 2017
ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ธ.ค. 2017
ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 29 พ.ย. 2017
ราคากลาง ซื้อวัสดุนมผง 21 พ.ย. 2017
ราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ 20 พ.ย. 2017
ราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 11 ต.ค. 2017
จ้างพนักงานบริการ
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
จ้างพนักงานทำความสะอาด (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ)
จ้างพนักงานทำความสะอาด (กลุ่มอำนวการ)
จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ)
จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ (กลุ่มอำนวยการ)
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนังาน 22 ส.ค. 2017
ราคากลาง งานบ้านงานครัว 22 ส.ค. 2017
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 22 ส.ค. 2017
ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 22 ส.ค. 2017
 
 
Powered by Phoca Download

Who's Online

We have 9 guests and no members online