หมวด ข้อมูลข่าวสารราชการ

Up

การเปิดเผยราคากลาง

ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำการแพทย์ (จักรยานนั่งปั่นไม่มีพนักพิง)
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ)
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ )
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่)
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมฯ (1 ต.ค. 2561)
ราคากลาง ซื้อครุภณฑ์การแพทย์ เครื่องเดินวงรี (1 ต.ค.2561)
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ (26 ก.ย. 2561)
ราคากลาง งานก่อสร้าบ้านพักข้าราชการ (26 ก.ย.2561)
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ชุดเครื่องเสียง) 17 ก.ย. 2561
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (27 ส.ค. 2561)
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (25ก.ค.2561)
ราคากลาง ปรับปรุงห้องน้ำ (23 ก.ค.2561)
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (17 ก.ค.2561)
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (25 พ.ค. 2561)
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (24 พ.ค. 2561)
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ (24 พ.ค. 2561)
ราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (23 พ.ค. 2561)
ราคากลาง ซื้อครุภณฑ์การแพทย์ กล้องโทรศัทน์วงจรปิด (21 พ.ค. 2561)
ราคากลาง ซื้อครุภณฑ์การแพทย์ ติดตั้งOutlet pipeline (17 พ.ค. 2561)
 
 
Powered by Phoca Download

Who's Online

We have 24 guests and no members online