หมวด ข้อมูลข่าวสารราชการ

Up

การเปิดเผยราคากลาง

ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ธ.ค. 2017
ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ราคากลาง ซื้อวัสดุนมผง
ราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
จ้างพนักงานบริการ
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
จ้างพนักงานทำความสะอาด (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ)
จ้างพนักงานทำความสะอาด (กลุ่มอำนวการ)
จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ)
จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ (กลุ่มอำนวยการ)
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนังาน 22 ส.ค. 2017
ราคากลาง งานบ้านงานครัว 22 ส.ค. 2017
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 22 ส.ค. 2017
ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 22 ส.ค. 2017
ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 18 ส.ค. 2017
ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 ส.ค.2017
ราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ราคากลาง ซื้อวัสดุแต่งกาย
ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 08ส.ค.2017
 
 
Powered by Phoca Download

Who's Online

We have one guest and no members online