หมวด ข้อมูลข่าวสารราชการ

Up

การเปิดเผยราคากลาง

จ้างพนักงานบริการ
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
จ้างพนักงานทำความสะอาด (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ)
จ้างพนักงานทำความสะอาด (กลุ่มอำนวการ)
จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ)
จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ (กลุ่มอำนวยการ)
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนังาน 22 ส.ค. 2017
ราคากลาง งานบ้านงานครัว 22 ส.ค. 2017
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 22 ส.ค. 2017
ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 22 ส.ค. 2017
ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 18 ส.ค. 2017
ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 ส.ค.2017
ราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ราคากลาง ซื้อวัสดุแต่งกาย
ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 08ส.ค.2017
ราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ยา 02ส.ค.2017
ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 ก.ค.2560
ราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ยา
ราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์
ราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์
 
 
Powered by Phoca Download

Who's Online

We have 11 guests and no members online