Up

รายงานผลการเบิกจ่าย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ประจำเดือน มกราคม 2562
คำสั่ง กพร.2.3 คณะทำงานบริหารงบประมาณ
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
การเบิกจ่ายโครงการสำคัญ ณ วันที่ 15 ก.ย.61
การเบิกจ่ายโครงการสำคัญ ณ วันที่ 15 ส.ค.61
การเบิกจ่ายโครงการสำคัญ ณ วันที่ 31 ก.ค.61
การเบิกจ่ายโครงการสำคัญ ณ วันที่ 30 ก.ค.61
การเบิกจ่ายโครงการสำคัญ ณ วันที่ 15 ก.ค.61
การเบิกจ่ายโครงการสำคัญ ณ วันที่ 30 มิ.ย.61
การเบิกจ่าย 14 โครงการสำคัญ ณ วันที่ 15 พ.ค.61
การเบิกจ่าย 14 โครงการสำคัญ ณ วันที่ 15 เม.ย.61
การเบิกจ่าย 14 โครงการสำคัญ ณ วันที่ 14 มี.ค. 61
การเบิกจ่าย 14 โครงการสำคัญ ณ วันที่ 28 ก.พ.61
รายงานการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส) ณ วันที่ 15 ก.ย.60
รายงานการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส) ณ วันที่ ณ วันที่ 14 ส.ค.2560
รายงานการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส) ณ วันที่ ณ วันที่ 13 ก.ค.2560
รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส) ณ วันที่ 13 มิ.ย.60
รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน ณ 14 พค.60
รายงานการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส) ณ วันที่ 11 เม.ย.60
 
 
Powered by Phoca Download