คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
กรมอนามัย
23
กรกฎาคม
2564
Cluster แม่และเด็ก News
23.07.2564
จัดประชุมสร้างเสริมทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกและการใช้โปรแกรม PHIMS ผ่านระบบ web conference โดยใช้โปรแกรม ZOOM และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก โดยนางทรงสมร พิเชียรโสภณ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ สายวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างเสริมทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกและการใช้โปรแกรม PHIMS ผ่านระบบ web conference โดยใช้โปรแกรม ZOOM และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ชั้น 2 อ.เมือง จ.ยะลา

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

เกาะกระแสสร้างสุข
28.01.2564
เกาะกระแส ”การผสมน้ำยาฆ่าเชื้อแบบง่ายๆทำเองที่บ้าน”

เกาะกระแส ”การผสมน้ำยาฆ่าเชื้อแบบง่ายๆทำเองที่บ้าน”

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

V

VDO Gallery

ะบบจัดการอินโฟกราฟิก

ข่า

ข่าว EOC

ระกาศต่าง ๆ

calendar Cover for 2021 / 07
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

Cluster วัยเรียนวัยรุ่น
23.02.2564
กฎกระทรวง-ศธ

กฎกระทรวง-ศธ

Cluster วัยเรียนวัยรุ่น
23.02.2564
กฎกระทรวง-กระทรวงแรงงาน

กฎกระทรวง-กระทรวงแรงงาน

Cluster วัยเรียนวัยรุ่น
23.02.2564
วิธีสังเกตการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก

วิธีสังเกตการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก

Cluster วัยเรียนวัยรุ่น
23.02.2564
วิธีการคุมกำเนิดแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

วิธีการคุมกำเนิดแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

Cluster วัยเรียนวัยรุ่น
23.02.2564
ยาฝังคุมกำเนิด ทางเลือกใหม่ของวัยรุ่น

ยาฝังคุมกำเนิด ทางเลือกใหม่ของวัยรุ่น