คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศรับสมัครงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

A14092563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ

apply08092563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) จำนวน 5 ตำแหน่ง

anamai202007_1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวจทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ

HR27092019.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 : พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ)

HR18092019.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 : พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ)

hr09092019.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
y6-n3.pdf
ขนาดไฟล์ 11.24 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ)

HR30082019-1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
y6-n2.pdf
ขนาดไฟล์ 11.19 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

HR23042019.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
y6-n1.pdf
ขนาดไฟล์ 11.44 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและผู้ประสานงานโครงการ)

HR10042019.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
y5-n3.pdf
ขนาดไฟล์ 13.00 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและผู้ประสานงานโครงการ)

hr29032019.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
y5-n2.pdf
ขนาดไฟล์ 11.22 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

HR28112018selection.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
y5-n1.pdf
ขนาดไฟล์ 9.47 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

HR22112018Financial Interview.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
y4-n3.pdf
ขนาดไฟล์ 10.54 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย