คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
กรมอนามัย
17
มิถุนายน
2564
อนามัยสิ่งแวดล้อม News
17.06.2564
ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) และประชาสัมพันธ์ TSC+ จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ประเมินรับรอง “คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (Environmental Health Accreditation: EHA) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มกรมอนามัย THAI STOP COVID PLUS จังหวัดนราธิวาส

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

เกาะกระแสสร้างสุข
28.01.2564
เกาะกระแส ”การผสมน้ำยาฆ่าเชื้อแบบง่ายๆทำเองที่บ้าน”

เกาะกระแส ”การผสมน้ำยาฆ่าเชื้อแบบง่ายๆทำเองที่บ้าน”

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

V

VDO Gallery

ะบบจัดการอินโฟกราฟิก

ข่า

ข่าว EOC

ระกาศต่าง ๆ

calendar Cover for 2021 / 06
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

Cluster วัยเรียนวัยรุ่น
23.02.2564
กฎกระทรวง-ศธ

กฎกระทรวง-ศธ

Cluster วัยเรียนวัยรุ่น
23.02.2564
กฎกระทรวง-กระทรวงแรงงาน

กฎกระทรวง-กระทรวงแรงงาน

Cluster วัยเรียนวัยรุ่น
23.02.2564
วิธีสังเกตการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก

วิธีสังเกตการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก

Cluster วัยเรียนวัยรุ่น
23.02.2564
วิธีการคุมกำเนิดแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

วิธีการคุมกำเนิดแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

Cluster วัยเรียนวัยรุ่น
23.02.2564
ยาฝังคุมกำเนิด ทางเลือกใหม่ของวัยรุ่น

ยาฝังคุมกำเนิด ทางเลือกใหม่ของวัยรุ่น