คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ดาวน์โหลดเอกสาร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) มิถุนายน 2564.pdf

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) มิถุนายน 2564.pdf.jpg
ขนาดไฟล์ 2.78 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปแบบเอกสารต่างๆ

รูปแบบเอกสารต่างๆ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พัสดุ
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรับสมครังพนักงานกระทรวง
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัครพนักงานกระทรวง
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุแรกเกิด - 18 ปี

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
คู่มือการใช้งานโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุแรกเกิด - 18 ปี
ขนาดไฟล์ 16.99 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระชุม HL วัยทำงาน วันที่20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโนราห์ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
Thai Health Literacy 66
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
HLวัยทำงาน
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใหม่20เมย.การดำเนินงาน HL ของศูนย์ 1 2 ยะลา
ขนาดไฟล์ 13.70 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมวิชาการ ”รวมพลัง 1000 วัน Plus เพื่อเด็กใต้สุขภาพดี” วันที่ 9-10 ม.ค. 2563 ณ โรงแรง ลี การ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
ผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ (Poster presetation) ”พัฒนาคุณภาพวิชาการสู่งานอนามัยแม่และเด็ก ภาคใต้” ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Healthy Workplace -:-HWP

Healthy Workplace -:-HWP
เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คุรุภัณฑ์

คำของบลงทุนปี 2560 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
6.ตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกคลอด
ขนาดไฟล์ 10.24 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.คุณสมบัติตู้อบเด็กแรกคลอดฯ
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ยูนิตทำฟัน
ขนาดไฟล์ 2.29 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปชนิดตั้งพื้น
ขนาดไฟล์ 2.18 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บฯ
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ระบบสูญญากาศอัตโนมัติ
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก
ขนาดไฟล์ 4.93 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.เครื่องตรวจอวัยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ 4 มิติ
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

คำของบลงทุนปี 2560 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ภาพโรงพยาบาล
ขนาดไฟล์ 21.49 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนภาพที่ดิน59
ขนาดไฟล์ 2.07 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พะยูน อนามัยเกมส์ ๕๙

พะยูน อนามัยเกมส์ ๕๙
กำหนดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบปะหน้า
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบลงทะเบียน
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ID Anamai Game Card
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญประชุมโครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย ร่วมใจรักษ์สุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย ร่วมใจรักษ์สุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์ม

งานควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการสนับสนุน
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการที่สร้างคุณค่า
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย.2
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลดำเนินงาน

งานควบคุมภายใน
รายงานผลดำเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขตัวชี้วัดที่ 81
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

งานควบคุมภายใน
Flow Chart งานสารบรรณ
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow Chart การทำโครงการ
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow Chart การทำวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข 60
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก 60
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือรายงานการประเมินควบคุมภายในปี 2560
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย.1
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย.2 (วิจัย)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย.2 (จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา)
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย.2 (เมืองสุขภาพดี)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย.2 (กระบวนงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย.2 (การขออนุมัติโครงการ)
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปอ.3
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งควบคุมภายใน 60
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560)
ขนาดไฟล์ 2.93 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย