คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งบทดลอง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

งบทดลองเดือนสิงหาคม 2564

ปี งบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ เปิดดูรายละเอียด
21.หลักฐานเผยแพร่งบทดลอง เดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20.รายงานระบบบัญชีเงินบำรุงกรมอนามัย ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองเดือนกรกฏาคม 2564

ปี งบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ เปิดดูรายละเอียด
22.หนังสือส่งงบทดลอง สตง. ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21.ขอเสนอรายงานจากเงินบำรุง ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2564

ปี งบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ เปิดดูรายละเอียด
22.หนังสือปะหน้านำส่ง สตง เดือน มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21.บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย มิ.ย.64 2102040102.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย