คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 )

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการสนับสนุน

แบบฟอร์ม
Supportprocesses.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการที่สร้างคุณค่า

แบบฟอร์ม
Processes that create value.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบ ปย.2

แบบฟอร์ม
PY2_Form.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลดำเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขตัวชี้วัดที่ 81

รายงานผลดำเนินงาน
kpi 81 HPC12Yala.rar
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2560

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบติดตาม ปอ.3.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย.2 (การขออนุมัติโครงการ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย.2 (กระบวนงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย.2 (เมืองสุขภาพดี).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย.2 (จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา).pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย.2 (วิจัย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือรายงานการประเมินควบคุมภายในปี 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งควบคุมภายใน 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Shart กระบวนงานต่างๆ

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
Flow Chart project.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow Chart Correspondence.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow Chart research.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560)

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
report 6 m 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 2.93 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561)

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
report 6 m 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 13.45 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
report 6 m 2562-1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
Appointment order63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 )

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
report 6 m 2563_1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย