คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 งาน 9 รายการ (82,500 บาท)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 66
bid winner1_f15jun2021.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดสัญญา จ้างซ่อมแชม ปรับปรุงดาดฟ้าและฝาผนังทางเดินระหว่างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 งาน 7 รายการ (10,519 บาท)

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตามมาตรา 98
Description_f18jun2021.jpg
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชม ปรับปรุงดาดฟ้าและฝาผนังทางเดินระหว่างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 งาน 7 รายการ (10,519 บาท)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 66
bid winner_f15jun2021.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ (152,186.10 บาท)

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตามมาตรา 98
Description1_y16may2021.jpg
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ (152,186.10 บาท)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 66
bid winner1_y14may2021.pdf
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดสัญญา ซื้อMagnesium sulfate ๕o% inj (2,700 บาท)

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตามมาตรา 98
Description_y16may2021.jpg
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อMagnesium sulfate ๕o% inj (2,700 บาท)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 66
bid winner_y14may2021.pdf
ขนาดไฟล์ 4.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยาเม็ดวิตามินเอ ขนาด 25,000 IUต่อ แคปซูล) จำนวน 2,480,000 แคปซูล (975,880 บาท)

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตามมาตรา 98
Description_y15may2021.jpg
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างขนส่งวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบริโภค จำนวน 1 งาน 2 เดือน (3,500 บาท)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 66
bid winner1_m11juny2021.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างขนส่งวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบริโภค จำนวน 1 งาน 2 เดือน (2,520 บาท)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 66
bid winner_m11juny2021.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดสัญญา จ้างพิมพ์ใบสั่งยาต่อเนื่องและบัตรรักษาทางทันตกรรม จำนวน 1 งาน 2 รายการ (46,500 บาท)

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตามมาตรา 98
Description_t11jun2021.jpg
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบสั่งยาต่อเนื่องและบัตรรักษาทางทันตกรรม จำนวน 1 งาน 2 รายการ (46,500 บาท)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 66
bid winner_t11jun2021.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย