คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองปฏิบัติราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2559

kam_kpr-012_59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2558

krr-kpr58.pdf
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการอนุมัติเดินทางไปราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 9.71 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2556

Affirmative56.pdf
ขนาดไฟล์ 8.50 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการจัดทำคำขอและจัดทำแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
To do list การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม.doc
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow Chart ขั้นตอนการจัดโครงการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow Chart แผนปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2555

affirmative55.pdf
ขนาดไฟล์ 4.73 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2554

affirmative54.pdf
ขนาดไฟล์ 6.93 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย