คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กลุ่มที่ 2 ภารกิจรอง สนับสนุนกรมอนามัย 2561

group2_2561.rar
ขนาดไฟล์ 6.20 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มที่ 1 ภารกิจหลักกรมอนามัย 2561

group1_2561.rar
ขนาดไฟล์ 6.59 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกณฑ์การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสังกัดกรอมอนามัยเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT)

EBIT.pdf
ขนาดไฟล์ 3.10 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายงาน kpi 7

kpi 7.zip
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 8 ความโปรงใส่

kpi8.pdf
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 7 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

kpi7 IDP_2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ กพร. ประจำปี 2559 2559

Official_kpr59.pdf
ขนาดไฟล์ 3.53 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินตนเอง PMQA ปี2558

bp_PMQA58.xls
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ กพร.กรมอนามัย ปี2558

kpr_krom_2558.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ กพร.หน่วยงานศูนย์อนามัยที่12 ปี2558

kpr_012_2558.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนที่สร้างคุณค่า 2557

k-kra kpr57.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ กพร. ประจำปี 2557

k-kpr57.doc
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย