คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นโยบายและยุทธศาตร์วิจัยแห่งชาติฉบับที่8 (2555-59)

Policy(2555-59).pdf
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ยุทศาสตร์การวิจัยภาคใต้ 2555-59

strategic 2555-59.pdf
ขนาดไฟล์ 2.49 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ยุทศาสตร์การวิจัยของกรมอนามัย 2556-2576

strategic 2556-2575.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่ 11(2555-59)

direction (2555-59).pdf
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศนโยบายการวิจัยและพัฒนาวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

announced-hpc12.pdf
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย