คุณกำลังมองหาอะไร?

ลัสเตอร์ วัยทำงาน

คลัสเตอร์ วัยทำงาน

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6

โสภิดา สุขจรุง

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

หัวหน้า Cluster วัยทำงาน

About Hero 0

รูฮานา ยาชะรัด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 1

สภาขวัญ หนูจีน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

About Hero 2

นาดียะ บือซา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

About Hero 3

ฮาริส แวอูมา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

ศศิธร ดีใหญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

About Hero 5

อาฟาน เปาะหารง

ผู้ประสานงานโครงการ

About Hero 6