คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริต ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563

ita2020.rar
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วริษา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ มาตราการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

measure.rar
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

declarationAntiCorruption-TH.rar
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย