คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประชาสัมพันธ์ กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คู่มือ กพร 63

manual kpr63.rar
ขนาดไฟล์ 3.22 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ชี้แจ้งเกณฑ์1.1-1.5และ2.1-2.5_6มิย62

Identify criteria6jun2562.pdf
ขนาดไฟล์ 10.40 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลประเมินตัวชี้วัด กพร.60

summary of the assessmen_kpr60.pdf
ขนาดไฟล์ 3.43 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการประชุม 14-16 ก.ค.2560

document KPR14-16Jul60.rar
ขนาดไฟล์ 17.33 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือแบบรายงานการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

3present(300559)hpc1-13.ppt
ขนาดไฟล์ 5.90 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1SAR_6l-2559_260559.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย