คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปี 2562

K_kpr62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปี 2561

K_kpr61.pdf
ขนาดไฟล์ 7.47 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปี 2560

K_kpr60.pdf
ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปี 2559

k_kpr59.pdf
ขนาดไฟล์ 4.48 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปี 2557

K_kpr57.pdf
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการดำเนินงาน ตามคำรับรองฯ (SAR Card) รอบ 9 เดือน ปี 2556

SAR-report รอบ 9 ด..xls
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั้ง แต่งตัวคณะกรรมระบบพัฒนาราชการ ปี2556

kamsag KPR 56.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปี 2555

kamsang kpr55.pdf
ขนาดไฟล์ 4.15 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปี 2554

kamsang kpr.54.pdf
ขนาดไฟล์ 5.91 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย