คุณกำลังมองหาอะไร?

รวจเยี่ยมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเทศบาลนครยะลา ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

03.05.2564
7
0
แชร์
03
พ.ค.
2564

วันที่ : 30 เมษายน 2564
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ตรวจเยี่ยมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเทศบาลนครยะลา ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา มอบหมายให้ นายมานะ หะสาเมาะ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สายวิชาการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา โดย นายซาอุดี เจะดอเลาะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เพื่อรับทราบข้อมูลและแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเทศบาลนครยะลา ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานของเทศบาลนครยะลา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน