คุณกำลังมองหาอะไร?

ยี่ยมติดตามการจัดบริการด้านอาหารและโภชนาการในโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

03.05.2564
9
0
แชร์
03
พ.ค.
2564

วันที่ : 30 เมษายน 2564

วันที่ 30 เมษายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โดยทีมคลัสเตอร์วัยทำงาน เยี่ยม ติดตาม การจัดบริการด้านอาหารและโภชนาการ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม ค่ายมหาจักรีสิรินธร
โดยติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 เมนูชูสุขภาพ และคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ ความสะอาด ปลอดภัย ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ในการจัดอาหารเฉพาะราย ในผู้ป่วยที่มี ภาวะเสี่ยงโรคอ้วน และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และแนวทางการดำเนินงาน การประเมินภาวะโภชนาการ ก่อน-หลัง พักรักษาในโรงพยาบาลสนาม และการจัดกิจกรรมสร้างความรอบรู้ และให้คำแนะนำด้านโภชนาการ ภายใต้คำแนะนำของนักโภชนาการ หรือนักกำหนดอาหาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษา และลดปัญหาสุขภาพ รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของผู้ป่วยในขณะที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน