คุณกำลังมองหาอะไร?

ระสานประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ในการจัดการในมัสยิด ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

03.05.2564
14
0
แชร์
03
พ.ค.
2564

วันที่ : 30 เมษายน 2564

นายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา มอบหมายให้ นายมานะ หะสาเมาะ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สายวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกับกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมพบปะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และประสานแนวทางการจัดการในมัสยิด เพื่อเน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ลงพื้นที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลาครั้งนี้ ได้ประเมินมัสยิดตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน