คุณกำลังมองหาอะไร?

ยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.05.2564
8
0
แชร์
05
พ.ค.
2564

วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา มอบหมายให้ นายมานะ หะสาเมาะ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สายวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลสนามของจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเบตง จังหวัดยะลา การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้แนะนำการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ได้แก่ การจัดการขยะทุกประเภท การจัดการน้ำเสีย และการเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อใช้ในการทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ และสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ผู้รับผิดชอบงานของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และเครือข่ายในพื้นที่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน