คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับสำนักอนามัยผู้สูงอายุ จัดประชุมชี้แจงการใช้ Application blue book เขตสุขภาพที่ 12

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

17.06.2564
3
0
แชร์
17
มิถุนายน
2564

วันที่ : 14 มิถุนายน 2564

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุร่วมกับสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย การจัดประชุมชี้แจงการใช้งานสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) เขตสุขภาพที่ 12 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โดยมีนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และนายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ให้เกียรติร่วมพบปะ มอบนโยบาย และให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงาน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสูงอายุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน